marți, 26 octombrie 2010

El e în control

Trăiesc o viaţă desprinsă de mine…E ca într-o moarte clinică, îmi văd trupul, dar eu nu sunt acolo. Mă uit la ce-am fost, la ce-am ajuns…O umbră de decepţie îmi înjunghie sufletul. Nu am fost şi nici nu sunt ceva de care să mă mândrescL.Totdeauna am fost o persoană care am vrut mai mult. Mai mult din El, mai mult cu El, mai mult prin El…Nemulţumită cu puţin, dar mulţumitoare pentru ce mi-a dat! Tot timpul înfometată de Domnul, de experienţe noi, de viaţa aventuroasă cu El. De multe ori diavolul m-a ameninţat că o să-mi iau “răsplata” pentru această dorinţă a mea. Cui i se dă mult, i se cere mult. Nici eu nu ştiu de unde atâta curaj pe mine. Dar probabil, defectele mele, Dumnezeu le foloseşte în favoarea mea. Sunt o fire temperamentală, mă grăbesc, iau decizii, mă arunc înainte şi abia apoi gândesc la ce-am făcut, când deja sunt în panică. Dacă n-aş fi fost aşa, repezită, sau prea extrovertită(cum spune soţul meu), nu aş mai fi simţit spiritul de aventură din viaţa trăită cu Isus. El a spus:”Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea!” Trebuie să recunosc că îndrăzneala mea e de multe ori proastă, sau în neştinţă de cauză, fără să-mi asum riscul. Dar, altfel, nu aş fi cunoscut eşecul, neputinţa din sentimentul scăpatului de sub control, ce înseamnă să ştii să pierzi. În această aventură, controlul Îl are Isus!

M-am întrebat despre temerarii care excaladează piscuri, despre cei ce vor să cunoască înfricoşătoarele vieţuitoare sălbatice , exploratori, vitejii cerului sau ai mării, ce sentiment îi domina când adrenalina atinge cota maxima?

Mi-am răspuns singură: CONTROLUL!! Acest sentiment ne face să ne simţim stăpânii lumii. Totul este despre control! Toţi vrem să controlăm: viaţa noastră, pe a altora, şi chiar pe Dumnezeu. Deseori ne certăm cu Suveranul cerându-I explicaţii, ce şi cum, de ce şi unde? E un război invizibil în noi. Vrem să fim proprii noştri stăpâni, fără să aibă careva drepturi asupra noastră. O dorinţă păcătoasă intrată în lume prin ispitirea femei de către ” şarpe”…Diavolul a pervertit capacitatea noastră de la Dumnezeu de a ne supune Celui care ne-a creat, de a declara Suveranitatea Sa. NOI vrem să fim stăpânii noştri! Nu-i aşa că ai resentimente faţă de persoanele din viaţa ta care au tendinţe de a te controla? Păcatul moştenit se va manifesta în noi până când vom înţelege planul Lui Dumnezeu, că nu mai suntem robi ci FII! El a avut un plan

Oare I-a părut rău că a creat omul? Nu ştiu, nu sunt Dumnezeu! Cu siguranţă El a fost de multe ori dezamăgit de noi, de oameni care nu au înţeles planul Său de iubire, care s-au aliat totdeauna cu duşmanul, crezând mai degrabă minciunile celui rău. Dezamăgit de laşi, de curvari spirituali, de trişori şi trădători, dar în acelaşi timp, plin de compasiune şi dragoste, gata să ne ofere o a doua şansă!

Când vorbim de Dumnezeu şi satan, despre lupta care se dă între bine şi rău, mereu ne imaginăm fel şi fel de clişee din filme SF, cu demoni şi extratereştrii, dar adevărata luptă este despre CONTROL, despre Autoritate. Cine deţine controlul? ACELA căruia I te supui! Dumnezeu sau…mincinosul, hoţul, ucigaşul, înşelătorul, vicleanul , stăpânul lumii acesteia.

Dumnezeu a avut un plan! El este in control!

”Am auzit glasul Domnului, întrebând: “Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: “Iată-mă, trimite-mă!“-Isaia 6:8.

“ Şi la mijloc, între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii şi între bătrâni, am văzut stând în picioare un Miel. Părea junghiat…

“Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ!” –Apocalipsa 5:6-10.

“Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: “Ava!, adica: Tată!”Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem copii, suntem Şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.”-Romani 8:14-17.

A fost replica plină de autoritate a lui Dumnezeu! Ceea ce a stricat omul Adam, a reparat Isus Omul! El a restaurat poziţia noastră în autoritatea suverană prin jertfa de pe Cruce.(Romani 5:17)

Niciodata nu a fost vorba despre o bătălie între Dumnezeu şi satan privind controlul asupra pământului. Dumnezeu este Atotputernic. Când satan a încercat să dea lovitura de graţie în Ceruri, nu a fost nici o sudoare din partea lui Dumnezeu, nici o întârziere, nici un efort, ci doar o eliberare a puterii şi autorităţii Sale pline de Slavă şi satan a dispărut!(Luca 10:18).

Sunt o persoană imprudentă de multe ori, cad pradă înşelăciunilor celui rău prin naivitatea mea, crezând în oameni. Dau credit pentru că mi-a fost acordat la rândul meu. Rămân vulnerabilă în faţa iubirii. Greşesc, dar CRED în Acela care are controlul! …”De altă parte, ştim că toatelucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume sprebinele celor ce sunt chemaţi după planul Său. (Rom.8:28)

Trăiesc o viaţă desprinsă de mine, în care nu deţin eu controlul, ci l-am acordat în totalitate Celui care m-a salvat şi mă iubeşte aşa de mult: Isus Hristos!

El este în control!

Luminita Ciuciumis

® Flacara Inchinarii Media

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu