marți, 5 octombrie 2010

Răspuns la gândurile mele

Tu spui, "Este imposibil."
God says, “All things are possible.” (Luke 18:27) Dumnezeu spune: "Toate lucrurile sunt posibile." (Luca 18:27)

You say, "I'm too tired." Tu spui, "Sunt prea obosit."
God says, “I will give you rest.” (Matthew 11:28-30) Dumnezeu spune, "Eu vă voi da odihnă." (Matei 11:28-30)

You say, "Nobody really loves me." Tu spui, "Nimeni nu ma iubeste."
God says, “I love you.” (John 3:16 & John 3:34) Dumnezeu spune, "Te iubesc." (Ioan 3:16 si Ioan 3:34)

You say, "I can't go on." Tu spui, "Eu nu pot merge mai departe."
God says, “My grace is sufficient for you.” (Psalm 91:15 & II Corinthians 12:9) Dumnezeu spune: "Harul Meu îţi este de ajuns." (Psalmul 91:15 şi II Corinteni 12:9)

You say, "I don't know which way to turn." Tu spui, "nu ştiu ce modalitate de a transforma."
God says, “I will direct your steps.” (Proverbs 3:5-6) Dumnezeu spune, "Voi direct pasilor tai." (Proverbe 3:5-6)

You say, “I can't do it." Tu spui, "Eu nu pot so fac."
God says, “Through Me you can do all things.” (Philippians 4:13) Dumnezeu spune, "Prin Mine nu puteţi face toate lucrurile." (Filipeni 4:13)

You say, "I'm not able." Tu spui, "Eu nu sunt capabil."
God says, “I am able.” (II Corinthians 9:8) Dumnezeu spune, "Eu sunt capabil." (II Corinteni 9:08)

You say, "It's not worth it." Voi spuneti, "Nu merită."
God says, “It will be worth it.” (Roman 8:28) Dumnezeu spune: "Acesta va fi în valoare de ea." (Roman 08:28)

You say, "I can't forgive myself." Tu spui, "nu mă pot ierta."
God says, “I forgive you.” (I John 1:9 & Romans 8:1) Dumnezeu spune, "Te iert." (I Ioan 1:9 si Romani 8:1)

You say, "I can't manage." Tu spui, "Eu nu pot gestiona."
God says, “I will supply all your needs.” (Philippians 4:19) Dumnezeu spune: "Eu va furniza toate nevoile tale." (Filipeni 4:19)

You say, "I'm afraid." Tu spui, "Mă tem."
God says, “I have not given you a spirit of fear.” (II Timothy 1:7) Dumnezeu spune, "nu am dat un duh de frică." (II Timotei 1:7)

You say, "I'm always worried and frustrated." Tu spui, "Sunt mereu îngrijorat şi frustrat."
God says, “Cast all your cares on ME.” (I Peter 5:7) Dumnezeu spune: "Aruncati toate grijile voastre asupra ME." (I Petru 5:7)

You say, "I don't have enough faith." Tu spui, "nu am destulă credinţă."
God says, “I've given everyone a measure of faith.” (Romans 12:3)

You say, "I'm not smart enough." Tu spui, "Eu nu sunt destul de inteligent."
God says, “I give you wisdom.” (I Corinthians 1:30) Dumnezeu spune, "Eu îţi dea înţelepciune." (I Corinteni 1:30)

You say, “I feel all alone.” Voi spuneti, "Ma simt singur."
God says, “I will never leave you or forsake you.” (Hebrews 13:5) Dumnezeu spune, "nu te voi părăsi sau te voi părăsi." (Evrei 13:5)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu